Naśladujemy Jezusa w Jego MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI.
Służąc Jezusowi w chorych i ubogich, w opuszczonych i potrzebujących pomocy dzieciach realizujemy w swym życiu słowa Jezusa:
 

Byłem głodny, a daliście Mi jeść,

byłem spragniony, a daliście Mi pić,

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie,

byłem chory, a odwiedziliście Mnie,

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie,

(...) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych,

Mnieście uczynili

(Mt 25, 35-36,40)
 

Te słowa Jezusa umieścił Założyciel na pierwszej stronie Reguły, wskazując członkom Zakonu na Chrystusa ukrytego w braciach ubogich i potrzebujących pomocy, którego mają czcić w posłudze miłosierdzia.

Posługę MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ realizujemy w Polsce, we Włoszech na Ukrainie i na misjach w Burundi (Afryka).

 

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu