Kult Najświętszego Oblicza Jezusa


Drugę niedzielę

po Objawieniu Pańskim

przeżywamy

w naszym Zgromadzeniu

jako Dzień Dobrych Uczynków

- czcimy Oblicze Chrystusa,

ukryte w każdym człowieku,

szczególnie najmniejszym.

 

Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa
 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, odblasku Ojca Przedwiecznego - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało odwiecznej Trójcy - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, jasności wiekuista - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, umiłowanie Niepokalanej Matki - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, radości świętego Józefa - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, prawdo objawiona światu - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, źródło niewyczerpane dobroci - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, miłosierdzie bez granic - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, miłości ukrzyżowana - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, godności znieważana - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało majestatu wyszydzona - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku zwycięskiego Zmartwychwstania - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, życie dusz ludzkich - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, światło szukających Boga - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, nadziejo serc skruszonych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, siło utrudzonych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, mocy cierpiących - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, ocalenie bólem złamanych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, umocnienie prześladowanych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, pociecho opuszczonych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, otucho konających - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, natchnienie czyniących miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, pokoju cichych i pokornych sercem - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, słodyczy dusz Tobie oddanych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku godności synów Bożych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, nagrodo serc czystych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, wiekuiste szczęście zbawionych - zmiłuj się nad nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami Panie.

 

P. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje,

W. I daj nam swoje zbawienie.
 

P. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w umęczonym Obliczu Twego Syna objawiłeś nam swoją niepojętą miłość, spraw, prosimy, by Boskie rysy Najświętszego Oblicza Jezusa odbiły się w naszych duszach, abyśmy byli do Ciebie podobni i zawsze Tobie oddani. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Odsłony: 9738

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu