Formacja

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” (Mt 16,24)

 

 
Jest przygotowaniem do nowicjatu.
Trwa od 6 miesięcy do dwóch lat.
Postulantka uzupełnia formację ludzką, wdraża się do pełniejszego życia chrześcijańskiego, zaznajamia się z zasadami życia zakonnego,
z duchowością i apostolstwem Zgromadzenia.

 

 

 

 
Jest podstawowym etapem formacji zakonnej.
Jest to czas przygotowania do całkowitego oddania się Bogu na drodze rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

 
 

  "... Oddaję się całym sercem Tobie, Ojcze Miłosierdzia, abym w naszej rodzinie zakonnej, z pomocą Ducha Świętego, mogła dążyć do doskonałej miłości, służąc chorym i ubogim za przykładem Twego Syna Jezusa Chrystusa ..." (Konstytucje)

 
 

 Jest etapem poprzedzającym profesję wieczystą, obejmuje on cały okres ślubów czasowych.
Juniorystki praktycznie uczestniczą w pracach apostolskich Zgromadzenia, starając się w sposób harmonijny łączyć modlitwę z działalnością zewnętrzną.

W okresie Junioratu Siostry mogą uzupełniać formację zawodową i naukową.
 
Wybrał nas przed założeniem świata,abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie... " (Ef 1,4)
 
 
 
 
 
Jest złożeniem na zawsze daru z siebie przez ślubowanie czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa.
Siostra Profeska wieczysta jest poświęcona Chrystusowi i służbie Kościoła oraz włączona na zawsze do Zgromadzenia.
 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Odsłony: 12940

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu