Radość i pokój w Duchu Świętym!

Drukuj
Sty
08

Chór Liturgiczny w Babicach

W kategorii: Z kraju


Podczas Mszy Św. rozpoczynającej VIII Festiwal Kolęd "Adeste Fideles ..." 2014 śpiewał Chór Liturgiczny Parafii Wszystkich Świętych w Babicach, którego dyrygentem jest  s. Katarzyna Lenart (kanoniczka Ducha Świętego).

 

                Chór Liturgiczny Parafii Wszystkich Świętych w Babicach koło Alwerni jest chórem żeńskim, który istnieje z przerwami od 2004 roku a powstał z inicjatywy organistki, s. Katarzyny Lenart CSS oraz pani Haliny Wiatrak-Matyskiel, które wspólnie prowadzą chór. Tradycje śpiewu chóralnego w Parafii sięgają swym początkiem lat 70-tych minionego wieku, kiedy to działał chór mieszany i schola dziewczęca - prowadzone przez ówczesną organistkę, s.Fabiolę Zyznar CSS. Ze scholi tej wywodzi się większość obecnych chórzystek. Chór liczy 20 pań w różnym wieku (od studenckiego po emerytalny),o zróżnicowanych zainteresowaniach, wykształceniu, zawodach, które złączone są wspólną pasją śpiewania.
                W swoim repertuarze zespół posiada utwory liturgiczne i inne o tematyce religijnej, od muzyki dawnej - z tradycyjnymi jednogłosowymi chorałami gregoriańskimi - po współczesne kompozycje sakralne w systemie trzy- i czterogłosowym, z utworami s. Adriany Miś CSS włącznie. Tematycznie repertuar obejmuje wszystkie okresy Roku Liturgicznego. Chór powołany został do liturgicznej służby Bogu podczas Mszy Świętej, nabożeństw i innych uroczystości parafialnych i taką też pełni funkcję, śpiewa wyłącznie w kościołach lub kaplicach, okazjonalnie - w swoim Kościele Parafialnym, a z entuzjazmem i radością przyjmuje też zaproszenia spoza Parafii. Chórzystki podkreślają, że pragną swym śpiewem-modlitwą płynącą z serca, „ad maiorem Dei gloriam” –„ na większą chwałę Boga”, przyczyniać się do głębszego przeżywania sprawowanego misterium przez całe zgromadzenie wiernych, którego są częścią. 
 
                Chór spotyka się na próbach co tydzień w domu zakonnym Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego (CSS) w Babicach. Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą – opowiada s. Katarzyna - aktem oddania się Duchowi Świętemu, także spotykamy się na modlitwie (koronka do Ducha Świętego) w kaplicy zakonnej. Organizujemy Spotkania Opłatkowe. Owocem naszych spotkań, oprócz śpiewu, jest radosna wspólnota gdzie można porozmawiać, podzielić się troskami i radościami. Każdego miesiąca losujemy kto za kogo się modli.

 

Blog Veni

Ustka

 
 
 
 

KRAKÓW

Towarzystwo Ducha Świętego

Mamy szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego

 

DSCN1209

Czcimy Chrystusa w cierpiącym człowieku...

 

2009.03.19_01h13

Maryja jest nam wzorem uległości Duchowi Świętemu

 

Statystyka

 V:P:
Dzisiaj:203911
Wczoraj:1333519
Obecny miesiąc:218436522
Poprzedniego miesiąca:4821 
W tym roku:7005 
w ubiegłym roku:7005 
W sumie:1094401396753
Max odwiedzin miesięcznych:456 
Data max odwiedzin:2015-04-19 
Max.miesięcznie:6003 
Miesiąc max odwiedzin:2015-05